CORPORATE PROFILE

HOME > CORPORATE PROFILE > Board of Directors

Board of Directors

 As of June 21, 2019

President & CEO Goki Ishikawa
Executive Vice President Takeshi Fujita
Senior Managing Director Satoshi Saito
Directors Katsumi Aoyagi
Tadashi Ninomiya
Shigekazu Takeuchi
Yoshihiro Ashihara
Statutory Auditor Akihito Kusunoki

PAGE TOP

Miraca Holdings
Fujirebio Inc. is a member of Miraca Group.